PostHeaderIcon Osobné údaje

Zaujímavé čítanie - Zodpovedne

Poskytovanie kontaktných, osobných údajov, majetkové pomery

Poskytovanie kontaktných, osobných údajov, majetkové pomery, phishing...


Podľa zákona o ochrane osobných údajov sú osobnými údajmi tie, ktoré sa týkajú určenej alebo určiteľnej osoby. Takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo najmä na základe jednej či viacerých charakteristík, znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Osobné údaje sú teda tie, ktoré umožnia presne identifikovať konkrétnu osobu.

Mnohokrát užívatelia internetu poskytnú svoje osobné údaje tretej strane bez toho, aby si boli vedomí rizík, ktorým sa vystavujú. Môže ísť o údaje zaslané mailom, okamžitými správami, zverejnené vo verejných četovým miestnostiach, prostredníctvom sms a podobne.

Údaje, ktoré môžu byť zneužité:

 • Osobné a kontaktné údaje: meno, bydlisko, telefónne číslo, pracovisko, škola, vek, pohlavie. Najmä deti často udávajú svoj vek, pohlavie a dokonca aj adresu, čo môžu využiť osoby s nekalými zámermi.
 • Bankové údaje: číslo účtu, heslo, informácie ku kreditným kartám. Často sa posielajú tieto údaje emailom alebo prostredníctvom okamžitých správ, je potom jednoduché sa dostať k prostriedkom na účte.
 • Fotografie: z dovoleniek, erotické fotografie, alebo také, prostredníctvom ktorých vás môže niekto zahanbiť, strápniť alebo šikanovať. Môžu byť využité na vaše zosmiešnenie medzi kamarátmi, uverejnené na erotických webových stránkach, prezradia viac o sociálnej a ekonomickej situácii v rodine.
 • Sociálno-ekonomické pomery: ako, kde a s kým žijete, príjem vás alebo rodičov, záľuby. Je možné zistiť, či žijete s oboma rodičmi, aký máte vzťah, koľko rodičia zarábajú, či máte doma drahé spotrebiče, techniku a podobne.
Je potrebné si uvedomiť, že k údajom na internete má prístup obrovské množstvo jeho používateľov. Pri komunikácii s cudzím človekom je vždy riziko, že je niekým iným ako sa vydáva. Preto je nutné dôkladne zvažovať informácie, ktoré o svojej osobe poskytneme akýmkoľvek spôsobom.

Deťom a mladým ľuďom je dobré vysvetliť riziká pri komunikácii cez internet tak, aby boli schopné sa brániť a vyhľadať pomoc v prípade, že sa stanú obeťou šikanovania, sexuálneho obťažovania, či iného nevhodného správania.

Pri dospelých je význam osvety v problematike poskytovania osobných údajov hlavne pri nakladaní s finančnými informáciami a bankovými účtami. Je možné sa tak vyhnúť zneužitiu údajov pri finančných podvodoch alebo manipulácii s účtami.

Phishing (z anglického fishing - rybárčenie)

Phishing (z anglického fishing – rybárčenie), označuje činnosť, pri ktorej sa snažia podvodníci nezákonným spôsobom alebo prostredníctvom podvodu vylákať od obete citlivé informácie ako prihlasovacie meno, heslo, bankové detaily vydávajúc sa za dôveryhodný a spoľahlivý zdroj.

Phishing prebieha hlavne prostredníctvom emailov a okamžitých správ. Často navádza užívateľa uvádzať údaje priamo na web stránky, aj keď sa tieto úkony dajú vybaviť aj prostredníctvom telefónu alebo osobne. Takáto stránka vyzerá ako verná kópia existujúcej dôveryhodnej stránky, preto sa užívateľ často nechá zmiasť a zadá požadované informácie.

Phishing sa môže prejavovať ako:

 • Email, ktorý láka užívateľov napríklad k zmene hesla alebo jeho obnoveniu. Vizuál a obsah emailov vyzerá ako keby bol zaslaný od dôveryhodnej inštitúcie, známej banky.
 • Email s uvedenými telefónnymi číslami, na ktorých je potrebné zmeniť údaje, heslo alebo doplniť informácie. Často krát sa podvodníci nachádzajú na úplne iných miestach ako naznačuje telefonická predvoľba – telefonický phishing.
 • Aktívne linky priamo v emailoch na formuláre, ktoré vás lákajú kliknúť na ne.
 • Email s informáciou, že na vašom účte bola zaznamenaná podozrivá transakcia a so žiadosťou o aktualizáciu alebo zmenu údajov.
 • Email s informáciou, že v banke sa nepodarilo aktualizovať a overiť vaše údaje, aby ste tak spravili prostredníctvom uvedenej linky.
 • Správy typu: ak neodpoviete, do 48 hodín váš účet bude zrušený. Využívajú nátlak a stres, ktorý u užívateľa spôsobí, že sa menej zamýšľa nad dôsledkami a oprávnenosťou podobných správ.
 • Všeobecné oslovenia ako „Vážený zákazník“. Podozrivé emaily sa rozosielajú hromadne, preto neobsahujú vaše meno ani priezvisko.
 • Často sa používajú logá a obrázky stiahnuté zo stránok pravých inštitúcií, aby presvedčili užívateľa, že ide o dôveryhodnú stránku.

Legislatíva

Zákon č. 300/2005 Z.z. - Trestný zákon
 • § 196 - Porušovanie tajomstva prepravovaných správ - Kto úmyselne poruší
  1. tajomstvo informácie prenášanej prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, alebo
  2. tajomstvo neverejného prenosu počítačových dát do počítačového systému, z neho alebo v jeho rámci, vrátane elektromagnetického vyžarovania z počítačového systému, prenášajúceho takéto počítačové dáta
 • § 198 - Kto v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva zariadenie spôsobilé na odpočúvanie informácií prenášaných prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby
 • § 221 - Podvod - Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku škodu

Informácie na internete

http://www.dataprotection.gov.sk - Úrad na ochranu osobných údajov
http://www.wikipedia.sk - Online encyklopédia

Prevencia
 • Zvoľte si svoju prezývku (nickname) tak, aby sa vás podľa nej nedalo identifikovať.
 • Zvoľte si zložité heslá. Heslo by malo mať minimálne 7 znakov, kombináciu písmen a číslic, malých aj veľkých znakov. Heslo by nemalo obsahovať žiadne slovo zo slovníka slovenského ani iného jazyka, bežné kombinácie ako krstné mená; bežné číselné kombinácie; dátum narodenia; názvy miest, štátov, riek; nadávky; internetovo známe slová. Vyhýbajte sa použitia písmen Z a Y, lebo sa na klávesnici pletú. Heslá si podľa možnosti nezapisujte. Meňte si svoje heslá vždy, keď máte pocit, že ich dôveryhodnosť bola narušená.
 • Nepoužívajte jedno heslo na všetky stránky, služby na internete.
 • Nikdy neposkytujte svoje prístupové heslá. Osobné heslo chráni súkromie, drží sa v tajnosti a nikomu sa neprezrádza, dokonca ani svojmu najlepšiemu kamarátovi alebo niekomu, kto sa tvári úradne.
 • Nikdy neposielajte emailom, četom, sms a podobne svoje osobné údaje: svoju fotografiu, video, vek, emailovú adresu, telefónne číslo, adresu domov, adresu školy, majetkové pomery, prístupové mená a heslá alebo iné osobné údaje (číslo kreditnej karty...). Neodpovedajte na emaily alebo pop-up okná, ktoré vás žiadajú o osobné alebo finančné údaje a neklikajte na uvedené linky. Seriózne inštitúcie od vás nebudú žiadať heslá ani iné citlivé informácie prostredníctvom emailu.
 • Nedávajte na internet alebo cez mobil žiadne fotografie, videá, na ktorých ste v plavkách, v spodnej bielizni, máte odhalené časti tela alebo pôsobíte eroticky. Fotoalbumy, videoalbumy na internete alebo v mobiloch nie sú bezpečné, aj keď sa píše, že sú „súkromné“, „zamknuté“ a podobne. Obsah sa môže dostať na voľne dostupné miesta a vaše fotografie, videá uvidia všetci: rodičia, učitelia, spolužiaci ale aj osoby, ktoré vám môžu ublížiť. Fotografie z detstva môžu byť zneužité pedofilom, fotografie z rodinných osláv, dovoleniek prezradia rodinné, sociálne zázemie. Fotografie alebo videá, na ktorých je váš byt, dom, škola môžu identifikovať adresy vášho pobytu. Ostatné osobné fotografie zverejňujte v malom rozlíšení (max 200x200 pixlov/bodov), tak sťažíte ich zneužitie. Fotografie alebo videá môžu byť zneužité aj za účelom poníženia, zahanbenia, zastrašenia alebo vydierania.
 • Najmenšie deti by mali navštevovať iba „detské“ stránky. Na Slovensku iniciatíva „child-friendly“ zatiaľ neexistuje. Deťom priateľské stránky, čo je slovenský preklad, by napríklad nemali tolerovať poskytovanie osobných informácii bez povolenia rodičov, nemali by obsahovať nevhodný obsah pre ich vekovú kategóriu, mali by garantovať vek osôb v četoch a podobne.
 • Kontrolujte svoje bankové výpisy a hláste každú podozrivú platbu, ktorou si nie ste istý.
 • Informujte sa o ochrane osobných údajov „Privacy policy“. Internetové stránky deklarujú pravidlá na ochranu údajov väčšinou v pätičke svojej stránky.
 • Nekopírujte linku do prehliadača priamo z emailu. Často vyzerá, že vás odkáže na stránku banky, ale v skutočnosti vás pošle na úplne inú stránku. Ak potrebujete navštíviť danú stránku, naťukajte ju priamo do prehliadača bez kopírovania.
 • Používajte antivírové a antispyware softvéry, firewall a aktualizujte ich pravidelne.
 • Buďte opatrný pri sťahovaní súborov aj keď prišli od známej osoby. Môžu obsahovať vírusy, ktoré oslabia obranyschopnosť vášho počítača.
 • Internet môže byť nebezpečný. Oboznámte dieťa o tom, že tak ako v bežnom živote aj na internete alebo pri mobilnej komunikácii, číha nebezpečenstvo. Môžete použiť príklad s elektrinou. Je to rovnako ako internet potrebná a nenahraditeľná vec, ale je to rovnako ako internet pri nezodpovednom používaní nebezpečná vec pre vaše zdravie alebo dokonca pre život. Pri internete na rozdiel od elektriny stále chýba takáto skúsenosť, či skôr osveta.
 • Nikdy neviete, kto je v skutočnosti na druhej strane internetu alebo mobilu. Na druhej strane môže byť človek, ktorý klame o svojom veku, pohlaví, záujmoch, vzhľade a podobne. Takýto ľudia chcú deťom veľmi ublížiť a sú to:
  • pedofili...
  • ľudia, ktorí chcú fotografie a videá detí...
  • navádzajú na užívanie drog...
  • navádzajú na šikanovanie, alebo šikanujú deti...
  • nenávidia určité skupiny ľudí...
  • správajú sa agresívne, násilne...
  • chcú sa s deťmi tajne stretnúť, ublížiť im, uniesť ich...
  • získať osobné údaje o dieťati, jeho rodine, kamarátoch...
  • chcú oklamať, podviesť dieťa...
  • návádzajú na sebapoškodzovanie...
 • Nie je bezpečné dávať na internet alebo cez mobil svoje osobné údaje. Vysvetlite deťom, čo sú to osobné údaje a prečo je nebezpečné zverejňovať svoje pravé meno a priezvisko, svoju fotografiu, video, vek, emailovú adresu, telefónne číslo, adresu domov, adresu školy, majetkové pomery, prístupové mená a heslá alebo iné osobné údaje (záľuby, opis vzhľadu, povahy, znalosti, zručnosti, vzdelanie, obľúbené veci, túžby...). V prípade, že je nevyhnutné takéto údaje poskytnúť, musia o tom vedieť rodičia alebo učitelia.
 • Pri kontrolných otázkach, ktoré sa používajú ako pomoc pri strate hesla, zvoľte odpoveď, ktorú okrem vás nikto nepozná.
 • S nikým, s kým sa dieťa zoznámilo iba cez internet alebo mobil, sa nesmie stretávať samé osobne. Tak ako v reálnom živote nechodia deti na stretnutie s neznámou osobou bez sprievodu niekoho ďalšieho, najlepšie rodiča, alebo aspoň súrodenca, kamaráta, tak aj na stretnutie s neznámou osobou, s ktorou sa dieťa zoznámilo iba cez internet alebo mobil, je stretnutie veľmi nebezpečné. Ak už dieťa ide na stretnutie, tak vždy aspoň s kamarátom. Rodičom by malo oznámiť na aké stretnutie ide, za kým ide, kde a kedy sa plánuje vrátiť. Stretnutie by malo byť na verejnom mieste, kde je veľa ľudí. Znakom bezpečnejšieho stretnutia je, že tomu, čo pozýva, nevadí, že dieťa príde s rodičom alebo inou dospelou osobou. Ak mu to vadí, ten človek nemá čisté úmysly.
 • Buďte podozrievavý voči človeku, ktorý dieťa presviedča, aby zatajovalo svoje internetové kamarátstvo pred rodičmi, alebo vystupuje ako teenager, ale nevie väčšinu odpovedí na otázky, ktoré bežne rovesníci poznajú. Takýto človek chce deťom ublížiť, a preto klame a navádza, aby zatajili pozvanie na stretnutie s ním, aby si zmazali históriu četu, jeho emaily, sms, mms správy, a podobne.
 • Použitie lokalizačných služieb mobilného telefónu dieťaťa neznámou osobou je nebezpečné. Vďaka lokalizácii môže ktorákoľvek osoba vyhľadať miesto pobytu dieťaťa, ak mu to samo z nevedomosti umožní.
 • Bluetooth spojenie cez mobilný telefón dieťaťa s neznámou osobou je nebezpečné. Pomenujte mobilný telefón dieťaťa tak, aby z neho nebolo hneď jasné, že sa jedná o dieťa.
 • Nie všetko, čo je na internete, je pravda. Vysvetlite deťom, nech neveria všetkému čo nájdu na internete. Informácie si je potrebné porovnať z viacerých zdrojov a v prípade nejasností sa poradiť s rodičmi alebo učiteľmi v škole.
 • Ak dieťa na internete alebo cez mobil niečo vyľaká, našlo niečo škaredé, desivé, niečo z čoho sa cíti trápne, zraňuje ho to alebo ohrozuje, vysvetlite mu, že to nie je jeho chyba.
 • Ak sa dieťa cíti nepohodlne alebo trápne pri online konverzácii, má právo ju okamžite prerušiť a odísť z četovej miestnosti. Ak sa pritom snažil človek zaviesť tému do sexuálnej oblasti nech dieťa o tom povie rodičom, alebo v škole učiteľom.
 • Váš domáci počítač (alebo hraciu konzolu) postavte do obývacej izby alebo na iné spoločné prístupové miesto v byte. Najlepšie tak, aby rodič mal vždy výhľad na monitor. Nedávajte počítač do detských izieb. Majte dobrý prehľad o všetkých ďalších počítačoch, ktoré sú deťom prístupné.
 • Stanovte medzi deťmi a rodičmi jasné pravidlá pre používanie internetu. Urobte si rozvrh na dni a presný čas, kedy má dieťa povolenie stráviť čas na internete, najlepšie v čase vašej prítomnosti. Podpísanú zmluvu vystavte v blízkosti počítača na viditeľnom mieste. Nezabudnite, ak si s vaším dieťaťom vytvoríte pravidlá o používaní internetu, stanovte si práva a povinnosti pre obe strany. Pravidla, by sa mali pravidelne aktualizovať. Vzor takejto „rodinnej zmluvy“ nájdete na stránkach Zodpovedne.sk.
 • Najmenšie deti by nemali používať četovacie miestnosti bez moderátora, v ktorých môže byť dieťa najviac ohrozené.
 • Vytvorte medzi dieťaťom a rodičom vzťah vzájomnej dôvery. Majte prehľad o prezývkach (nickname) vašich detí, ktoré používajú na internete. Buďte opatrný, nebuďte dotieravý pri kontrole dieťaťa, vzájomná dôvera je veľmi dôležitá. Prílišná kontrola by mohla dieťa dohnať ku skrývaniu a zatajovaniu činností. Netrestajte dieťa za to, čo nie je jeho chyba, môže vám prestať dôverovať a mať strach a neistotu pri zdôverovaní sa s nejakým problémom. Je potrebné sa s deťmi veľa rozprávať, upozorniť ich na rôzne nebezpečenstvá, zaujímať sa a vedieť kde a ako trávia voľný čas, s kým telefonujú, mailujú, četujú, s kým sa stretávajú. Menšie deti si vyžadujú pravidelnú kontrolu. Ponúknite deťom adekvátne, zmysluplné a zaujímavé mimoškolské aktivity. Všímajte si viac svoje okolie. Nebuďte ľahostajní ani k cudzím deťom.
 • Dôveruj, ale preveruj. Nie vždy sa dieťa zdôveruje rodičom, preto nezabudnite sledovať jeho nálady, zvyky, zmeny nálad a správanie, ktoré môže byť kľúčom k objasneniu príčiny. Kontrolujte, ktoré stránky navštevuje, s kým si píše emaily, hovorte s ním s kým a o čom si píše. Ak dieťa chodí na stránky s nevhodným obsahom, je možné pomocou filtra zakázať prístup na tieto stránky. Ak nechcete aby dieťa bolo vystavené riziku pri otváraní emailov, nainštalujte si program, ktorý povolí otvorenie emailu iba od známych ľudí zo zoznamu, adresáru. Pokiaľ to uznáte za vhodné, používajte monitorovacie nástroje, ktoré vám umožnia získať prehľad o chovaní vášho dieťaťa na internete.
 • Dbajte, aby dieťa hralo iba hry, ktoré sú určené správnej vekovej skupine a s vhodným obsahom. Počítačové hry alebo hracie konzoly sú zatriedené podľa veku hráčov do skupín 3+, 4+, 6+, 7+, 12+, 16+, 18+. Obsahové ohrozenia hráčov sa delia na skupiny:
  • hra obsahuje vulgarizmy,
  • hra obsahuje diskriminačné prvky tj. obsahuje zobrazenia alebo materiály, ktoré môžu nabádať k diskriminácii,
  • hra znázorňuje užívanie drog,
  • hra môže pôsobiť na dieťa desivo až hrozivo,
  • hra znázorňuje nahotu alebo iné sexuálne správanie,
  • hra zobrazuje násilie,
  • hra, ktorá nabáda alebo vyučuje hazardné hry.
 • Pri výbere školy, mládežníckeho klubu, centra voľného času, letných táborov a podobne sa informujte, aké majú jednotlivé organizácie vypracované programy prevencie voči e-ohrozeniam. Medzi e-ohrozenia patria:
  • Pedofília, pornografia (Pedofília, pornografia, sexuálne obťažovanie, sexturizmus, zverejňovanie erotiky...)
  • Závislosti (Drogy, bulímia, anorexia, sekty, sebapoškodzovanie, návody na samovraždy, gambling, závislosť na internete, mobiloch, esemeskách, počítačových hrách...)
  • Šikanovanie (Bullying, zastrašovanie, ponižovanie, zosmiešňovanie, ohováranie, nadávanie, happy slapping, online stopovanie...)
  • Diskriminácia (Xenofóbia, rasizmus, nacizmus, neofašizmus, totalitný režim...)
  • Násilie (Agresivita, terorizmus, klubové chuligánstvo, flaming, hate speech...)
  • Stretnutie s neznámou osobou (Internetové známosti, grooming, obchodovanie s deťmi...)
  • Poskytovanie osobných údajov (Poskytovanie kontaktných, osobných údajov, majetkové pomery, phishing...)
  • Internetové podvody (Počítačová kriminalita, falšovanie počítačových údajov, porušenia autorských a príbuzných práv...)
 • Neustále sa informujte, vzdelávajte, zlepšujte svoje zručnosti na internete, v mobilnej komunikácii a nových technológiách. Súčasná generácia vyrastá s internetom a ich znalosti (aj jazykové), zručnosti sú vo väčšine prípadov lepšie ako u ich rodičov. Preto je potrebné snažiť sa s nimi aspoň držať krok a tak chrániť deti, seba a celú rodinu. Sledujte odbornú tlač, prípadne internetové stránky zaoberajúce sa danou problematikou.
 • Zvyšujte povedomie, šírte osvetu o zodpovednom používaní internetu, mobilu a nových technológií.
 • Komunikujte s inými rodičmi, učiteľmi, vymieňajte si informácie a poznatky.
 • Správajte sa Zodpovedne.sk! Na internete alebo pri mobilnej komunikácii sa správajte tak ako v ozajstnom živote. Vysvetlite deťom, aby, neurobili niečo, čo by v skutočnom živote nespravili. Pravidlá slušného správania sa na internete nazývajú netiketa.

Zdroj: www.zodpovedne.sk /http://zodpovedne.sk/kapitola2.php?kat=osobne_udaje/