PostHeaderIcon Četovanie

Zaujímavé čítanie - Zodpovedne

Čet

Instant messaging, blog, diskusné fóra...Četovanie - remare


ČET: rozhovor, písomná konverzácia dvoch alebo viacerých ľudí v reálnom čase prostredníctvom počítačovej siete. Pomocou nej môžeme zároveň posielať prílohy (textové súbory, obrázky, video súbory, ...). Je to prevzaté slovo z anglického CHAT, ktoré sa v slovenčine udomácnilo a píše sa foneticky ČET. Skloňuje sa podľa vzoru dub. V lokáli jednotného čísla má príponu –e, teda na čete, o čete. Toto slovo skloňujeme takto: čet – z četu (uveriť) četu (čítať) čet – na/o čete – s četom, v množnom čísle: čety – z četov (uveriť) četom – (čítať) čety – na četoch – s četmi.

BLOG: weblog, „internetový denníček“, sú to teda zápisky, názory, myšlienky, skúsenosti, dojmy publikované na internete. Užívatelia sa stretávajú na tematických blogoch, kde spolu komunikujú na danú tému. Blogy môžu byť verejné i súkromné.

FÓRUM: otvorená diskusia, miesto, kde môže každý vyjadrovať svoj názor. Internetové fóra niekedy vyžadujú registráciu, pre možnosť pridania príspevku. Fóra sú založené pre určitú záujmovú skupinu, kde si ľudia vymieňajú poznatky, znalosti, skúsenosti, aby si pomohli.

Čet a instant messaging

Čet je interaktívny spôsob komunikácie dvoch alebo viacerých ľudí súčasne. Slovo čet znamená klebetiť, z toho vyplýva nezáväznosť komunikácie, ale je možné ho v nutných prípadoch použiť aj na riešenie pracovných záležitostí alebo iných dôležitých vecí. Zásadnou nevýhodou četu je, že aj druhý účastník konverzácie musí byť online. Čety podľa spôsobu komunikácie môžeme rozdeliť na:
 • Čet cez instant Messenger (Skype, ICQ, atď.), čiže program na prácu so správami. Ak chcú dvaja alebo viacerí ľudia komunikovať, musia ho mať nainštalovaný vo svojom počítači.
 • Webčet (4ever.sk, pokec.azet.sk, fun-online.sk atď), na ktorý by mal stačiť len internetový prehliadač, prípadne sa vyžaduje nainštalovanie nejakého pluginu, podpora javy a pod. Webčety možno používať napríklad v internetovej kaviarni, kde nie je dovolené nainštalovať instant messenger.
Zásadný rozdiel je v bezpečnosti. Treba mať na zreteli, že prenos správ pomocou četu nie je šifrovaný. Na webčete sa preto neodporúča riešiť osobné a diskrétne záležitosti, tieto informácie by mohli byť ľahko zneužité. Webčet zvykne byť rozdelený do rôznych záujmových kategórií, tzv. miestností. Užívateľ si môže dokonca vytvoriť aj svoju vlastnú miestnosť a vstup do nej povoliť všetkým alebo len vybraným ľuďom.

Typické pre četovanie je používanie prezýviek (nickov), čo zabezpečuje anonymitu četujúcich. Či četujúci užívateľ odhalí svoju skutočnú totožnosť, vek, pohlavie, či iné informácie je len jeho vlastné rozhodnutie. Môže byť zábavné vydávať sa za niekoho kým nie ste, ale rovnako nikdy neviete, kto je ten na druhej strane. Musíte preto poznať mieru a nezachádzať priďaleko.

V bežnej komunikácii okrem samotného rozhovoru využívame aj neverbálnu komunikáciu, gestikuláciu, postoj tela, a pod., čo veľa napovie o našom charaktere a momentálnej nálade. Samotný text pri četovaní však nie vždy vystihuje náladu komunikujúcich, preto sa vo veľkej miere používajú rôzne skratky a grafické symboly – emotikony. Moderné technológie však umožňujú aj iné formy komunikácie, konkrétne audiočet a videočet, na ktoré stačí doplnkové vybavenie domáceho PC (slúchadlá alebo reproduktory, mikrofón, webkamera).

Ako možno četovanie využiť?

 • Na súkromne účely (zábava, trávenie voľného času, nezáväzné rozhovory, rady, informácie o rôznych akciách, zoznámenie, a pod.)
 • Na pracovné alebo obchodné účely (hotline linky pre zákazníkov, práca na diaľku, video konferencie, reklama, komunikácia s kolegami, a pod.)

Riziká četovania

 • Anonymita. Nikoho nemôžete prinútiť, aby písal iba to, čo je pravda. Kým si píšete, môžete sa odpojiť hneď, ako vám prestane byť četovanie príjemné. Ale ak sa chcete spoznať aj osobne, platí to isté, čo aj pri online zoznamkách, vyberte si radšej ľudí zo svojho okolia a necestujte na stretnutie do neznámych miest. V známom a hlavne verejnom prostredí sa človek cíti bezpečnejšie. Na prvé stretnutie nikdy nechoďte sami. Dajte si jasné poznávacie znamenie. Pokiaľ vás dotyčný na prvý pohľad odradí alebo vyľaká, môžete jednoducho odísť.
 • Zneužitie údajov. Nikdy neuvádzajte počas četovania vaše osobné údaje, heslá, PIN a pod., ktoré je možné zneužiť.
 • Príspevky s nevhodným obsahom. Nie je až také zriedkavé ak sa medzi četujúcimi objaví niekto, kto ostatných bezdôvodne uráža a posmieva sa im, možno tým ventiluje svoje neúspechy v osobnom živote alebo v kariére, rovnako sa môžeme stretnúť aj s rasistickými a extrémistickými názormi. Z tohto dôvodu bývajú niektoré četovacie miestnosti moderované. Moderátor upozorňuje nevhodne prispievajúcich užívateľov a v prípade nutnosti im dokonca zakáže prispievať.
 • Zdravotné riziko a potenciálna závislosť. Akákoľvek dlhé vysedávanie pri počítači zaťažuje chrbticu, oči a nervovú sústavu. Oveľa horšie riziko je, že četovanie môže prejsť do závislosti, alebo že človek, ktorý sa vydáva za niekoho fiktívneho sa začne so svojou virtuálnou identitou stotožňovať.

BLOG

Blog je určitá forma komunikácie, čosi ako internetový zápisník, miesto, kde autor zdieľa informácie, názory, myšlienky, skúsenosti, dojmy s ostatnými, dokonca aj neznámymi ľuďmi. Môže byť tematicky zameraný (politika, sociálna situácia, webdizajn, príroda, a pod.).

Obdobný spôsob komunikácie existoval aj v predblogovej ére, väčšinou ale znamenal udržiavanie vlastnej webovej stránky. Ale zatiaľ čo na klasickom webe sa obsah mení len sporadicky, na blog autor prispieva viac-menej pravidelne. Väčšinou je ku každému článku diskusia, čo umožňuje spätnú väzbu a komunikáciu s ľuďmi, ktorí blog čítajú.

Oproti spravodajským serverom je blog písaný s určitou dávkou subjektivity a prevažne jedným autorom. Na spravodajských serveroch publikujú viacerí jednotlivci objektívne fakty a poznatky. Blogovanie je o tom, čo ľudia chcú povedať a nie o tom, ako to zabezpečiť. Preto vznikajú špecializované servery, kde si užívatelia svoj blog založia, vytvárajú články, čítajú ich a o nič viac sa nestarajú.

DISKUSNÉ FÓRUM

Viaceré špecializované stránky poskytujú svojím návštevníkom možnosť diskusie na určitú tému, na položenie otázky, odpovedanie, vyjadrovanie vlastného názoru, kritizovanie, ale aj na poskytovanie rád, odporúčaní a pod.

Samotné fórum je rozdelené do niekoľkých kategórií podľa témy, čo by sa dalo teoreticky porovnať s rozdelením četu na viaceré miestnosti. V porovnaní s četom ide o komunikáciu, ktorá neprebieha v reálnom čase, ale formou sporadických príspevkov. To znamená, že nie je nutné, aby účastníci diskusie boli online. Fórum môže byť moderované a podobne ako pri čete sa v ňom s obľubou využívajú aj emotikony a skratky.

Prevencia:

 • Služba instant messaging nie je šifrovaná, preto ju nevyužívajte na prenos informácii, ako sú čísla kreditných kariet, heslá, čísla účtov, adresy, či iné citlivé údaje.
 • Pri zdieľaní akýchkoľvek súkromných informácii neznámej osobe, s ktorou ste sa zoznámili cez službu instant messaging, buďte veľmi opatrní. Dokonca i zdanlivo nevinné informácie, ako je meno vášho zamestnávateľa, by mohli byť podvodníkmi použité proti vám.
 • Zablokujte prístup neznámym ľuďom. Ak vám to software dovolí, nastavte systém tak, aby vás mohli kontaktovať len ľudia, ktorých máte v zozname.
 • Nevyplňujte svoj internetový profil, pokiaľ ste nútení vložiť do systému údaje, používajte fiktívne informácie.
 • Pri prihlasovaní do systému instant messaging nepoužívajte svoje systémové, či emailové heslo.
 • Pri kontrolných otázkach, ktoré sa používajú ako pomoc pri strate hesla, zvoľte odpoveď, ktorú okrem vás nikto nepozná.
 • Deaktivujte si automatické sťahovanie.
 • Neklikajte na linky poslané cez instant messenger, hlavne ak ide o neznámeho adresáta, ktorý vás vyzýva napr. na zmenu prístupového hesla k vašim účtom. Môže isť o bankový podvod.
 • Neotvárajte pochybné súbory poslané pomocou instant messengera, hlavne ak majú dve koncovky (napr. exe, .com, a pod.), môže ísť o infiltráciu.
 • Nezaťažujte zbytočne linky posielaním tzv. hoaxu. Správu, ktorá vás vyzýva k ďalšiemu preposielaniu ľuďom z vášho zoznamu kontaktov, si pre istotu overte v databáze hoaxov.
 • Aktualizujte svoj instant messaging software.
 • S nikým, s kým sa dieťa zoznámilo iba cez internet alebo mobil, sa nesmie stretávať samé osobne. Tak ako v reálnom živote nechodia deti na stretnutie s neznámou osobou bez sprievodu niekoho ďalšieho, najlepšie rodiča, alebo aspoň súrodenca, kamaráta, tak aj na stretnutie s neznámou osobou, s ktorou sa dieťa zoznámilo iba cez internet alebo mobil, je stretnutie veľmi nebezpečné. Ak už dieťa ide na stretnutie, tak vždy aspoň s kamarátom. Rodičom oznámiť na aké stretnutie ide, za kým ide, kde a kedy sa plánuje vrátiť. Stretnutie by malo byť na verejnom mieste, kde je veľa ľudí. Znakom bezpečnejšieho stretnutia je, že tomu, čo pozýva, nevadí, že dieťa príde s rodičom alebo inou dospelou osobou. Ak mu to vadí, ten človek nemá čisté úmysly.
 • Buďte podozrievavý voči človeku, ktorý dieťa presviedča, aby zatajovalo svoje internetové kamarátstvo pred rodičmi, alebo vystupuje ako teenager, ale nevie väčšinu odpovedí na otázky, ktoré bežne rovesníci poznajú. Takýto človek chce deťom ublížiť a preto klame a navádza, aby zatajili pozvanie na stretnutie s ním, aby si zmazali históriu četu, jeho emaily, sms-mms správy a podobne.
 • Ak sa dieťa cíti nepohodlne alebo trápne pri online konverzácii, má právo ju okamžite prerušiť a odísť z četovej miestnosti. Ak sa pritom snažil človek zaviesť tému do sexuálnej oblasti nech dieťa o tom povie rodičom, alebo v škole učiteľom.
 • Váš domáci počítač (alebo hraciu konzolu) postavte do obývacej izby alebo na iné spoločné prístupové miesto v byte. Najlepšie tak, aby rodič mal vždy výhľad na monitor. Nedávajte počítač do detských izieb. Majte dobrý prehľad o všetkých ďalších počítačoch, ktoré sú deťom prístupné.
 • Stanovte medzi deťmi a rodičmi jasné pravidlá pre používanie internetu. Urobte si rozvrh na dni a presný čas, kedy má dieťa povolenie stráviť čas na internete, najlepšie v čase vašej prítomnosti. Podpísanú zmluvu vystavte niekde pri monitore počítača. Nezabudnite, ak si s vaším dieťaťom vytvoríte pravidlá o používaní internetu, stanovte si práva a povinnosti pre obe strany. Pravidla, by sa mali pravidelne aktualizovať. Vzor takejto „rodinnej zmluvy“ nájdete na stránkach Zodpovedne.sk
 • Najmenšie deti by nemali používať četovacie miestnosti bez moderátora, v ktorých môže byť dieťa najviac ohrozené.
 • Vytvorte medzi dieťaťom a rodičom vzťah vzájomnej dôvery. Majte prehľad o prezývkach (nickname) vašich detí, ktoré používajú na internete. Buďte opatrný, nebuďte dotieravý pri kontrole dieťaťa, vzájomná dôvera je veľmi dôležitá. Prílišná kontrola by mohla dieťa dohnať ku skrývaniu a zatajovaniu činností. Netrestajte dieťa za to, čo nie je jeho chyba, môže vám prestať dôverovať a mať strach a neistotu pri zdôverovaní sa s nejakým problémom. Je potrebné sa s deťmi veľa rozprávať, upozorniť ich na rôzne nebezpečenstvá, zaujímať sa a vedieť kde a ako trávia voľný čas, s kým telefonujú, emailujú, četujú, s kým sa stretávajú. Menšie deti si vyžadujú pravidelnú kontrolu. Ponúknite deťom adekvátne, zmysluplné a zaujímavé mimoškolské aktivity. Všímajte si viac svoje okolie. Nebuďte ľahostajní ani k cudzím deťom.
 • Správajte sa Zodpovedne.sk!
Zdroj: /http://zodpovedne.sk/kapitola3.php?kat=chat/

Posledná úprava (Pondelok, 07 December 2009 11:00)

 
PrihlásenieŠtatistika
Členovia : 4
Článkov : 27
Webové prepojenia : 22
Počet zobrazení obsahu : 319782
Máme online 27 hostí 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes45
mod_vvisit_counterVčera101
mod_vvisit_counterTento týždeň650
mod_vvisit_counterMinulý týždeň843
mod_vvisit_counterTento mesiac2436
mod_vvisit_counterMinulý mesiac2802
mod_vvisit_counterVšetky dni541250

Online (20 minutes staré): 3
Tvora IP: 35.175.191.150
,
Dnes je: 22. 09. 2019
Hľadaj
Anketa
Dizajn stránok